ขอความร่วมมือ #งดนำลูกโป่ง ชนิดลอยได้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ #งดนำลูกโป่ง ชนิดลอยได้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และขอให้บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2/2560, 3/2560 และ 1/2561 เข้าไปยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้เสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ด้วยครับ (พื่อให้การจัดลำดับที่นั่งของบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตรได้ถูกต้อง) คลิกที่ http://regmis.thonburi-u.ac.th/truqe/confirm.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Pages